Rettigheder: Casino Royster ejer - med mindre andet fremgår af royster.dk - alle rettigheder til materiale på royster.dk som er det eneste officielle website for Casino Royster.

Kopiering: Ved enhver brug af tekst og statistisk materiale fra royster.dk skal en klar kildehenvisning finde sted uanset hvor materialet anvendes. Med mindre andet er angivet, er det ikke tilladt at foretage kopiering af billeder eller mediaklip fra royster.dk til brug andetsteds.
Ophavsretslovens § 3 og 11 gælder i forbindelse med brug af materiale fra royster.dk. Citerer du fra royster.dk, bør det ske ud fra god skik i henhold til Ophavsretslovens § 22.

Links: Det er ikke tilladt at etablere links til royster.dk på en sådan måde at royster.dk fremtræder i det fremmede websites frame. Casino Royster er ikke ansvarlig for indholdet på websites som royster.dk linker til.

Kontakt: Er du i tvivl om hvad du må kopiere, så kontakt venligst Casino Royster.

English

Copyrights: Casino Royster holds all rights to the contents of royster.dk - the only official website for Casino Royster.

Copying: If you use text or statistical material from royster.dk you must make a reference to royster.dk no matter where you use the material. If not specified otherwise, it is not allowed to make copies of photographs or media clips published on royster.dk. Sections 3 and 11 of the Danish Copyright Act consitute the legal basis regarding the use of contents from royster.dk. Quotes from royster.dk must be made in accordance with Section 22 of the Danish Copyright Act.

Links: It is not allowed to make links to royster.dk that frames royster.dk in another website.Casino Royster is not in anyway responsible for the content of websites to which royster.dk links.

Contact: If you have any doubts concerning the use of content from stige-boldklub.dk, then please contact Casino Royster.

E-mail: royster@royster.dk